เว็บบอร์ดเลยออนไลน์ สังคมออนไลน์ของคนเมืองเลย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้Clickstour.com ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ทะเลสาบสุริยัน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101

5 วัน 3 คืน | รหัสทัวร์ TWGH01

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

เดินทางช่วง กรกฎาคม - ตุลาคม 59

สายการบิน

- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
- ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
- ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก
- ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
- ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล


รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เที่ยวไต้หวัน เที่ยวไต้หวันราคาถูก

Facebook: https://www.facebook.com/clicks.co.th
บทความสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ https://clickstour.wordpress.com
บทความสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ http://clickstour.blogspot.com
blogspot: http://clickstour-promotion.blogspot.com
Bloggang: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=clickstour-social
Wordpress: https://everythingiswrite.wordpress.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/weclickstourfan
Twitter: https://twitter.com/ClickstourCom
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzYOpYLnvyt_3Zw2qgtZuuQ
Google+: https://plus.google.com/u/0/107538458725255088879

บริษัท คลิก เวิร์ล เซอร์วิส จำกัด
525/243 ทาวน์พลัส ประชาอุทิศ แขวง/เขต ทุ่งครุ กทม 10140
เบอร์โทรศัพท์ : 026758860
เบอร์มือถือ : 0982687560 / 0982784742 / 0863617875